HAITIAN MARS II SERIES- SPEC 1200-4000 TONS

HAITIAN MARS II SERIES- SPEC 1200-4000 TONS, เครื่องฉีดพลาสติก, เครื่องอบเม็ดพลาสติก, เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิค,เอสพี อินเตอร์แมค บจก.HAITIAN MARS II SERI

read more
งานกลึง (TURNING)

งานกลึงเป็นกระบวนการขึ้นรูปงานในลักษณะของงานทรงกระบอกเป็นหลักประกอบด้วย งานกลึงปาดหน้า, งานกลึงปอก,งานกลึงเกลียว, งานกลึ

read more